Jernalderen

Jernalderen

Boktips!
Boktips!

Jernalderen er i dag en periode som fascinerer mange av oss. Den er preget av en brutalitet og et hierarkisk samfunn, som kan sjokkere selv den røffeste av oss. En religion som på mange måter er både krigersk og seksualisert, spiller en viktig rolle. Likevel er ikke det det eneste som formet samfunnet i denne perioden.  

Jernalderen er en periode i historien som har fått sitt navn på grunn av de arkeologiske sporene. Perioden er preget av utvikling rundt bruken og utvinningen av jern. Dette var et metall som skulle revolusjonere både handel, kunst og krigskunsten. Samtidig tar det betydelig lengre tid for jernet å smuldre bort enn det gjør for tre, tekstiler og restene av de dødes kropp. Jernet kunne utvinnes lokalt og ble derfor mer tilgjengelig enn det bronsen var. Etter hvert ble jernets bruksområder utvidet og skulle få en viktig rolle for jordbrukets redskaper, men også som våpen. Les mer her… 


Historiske perioder i jernalderen

Det er vanlig å dele opp jernalderen i mindre perioder etter historiske hendelser. Der har de fått navn fra det som preget det sosiale og historiske. Felles for periodene er at jernet skulle få den viktigste rollen for utviklingen.

Eldre jernalder

500 f. Kr – 570 e. Kr

førromersk jernalder


Romertid


folkevandringstiden


Yngre jernalder

570 e. Kr – 1050 e. Kr

Merovingertiden


vikingtiden